Uhrhøj gør plads til ny daginstitution og seniorbofællesskab

Foto: Vejle Kommune. Den røde streg indkredser hele området, vi planlægger for, mens det gule område illustrerer det område, vi ønsker at bebygge.
dato

En ny daginstitution for op mod 120 børn og et seniorbofælleskab med op til 50 boliger, som skal tænkes sammen og dele faciliteter. Det er visionerne for et nyt projekt i den nordlige ende af Uhrhøj.

Rigtigt mange børnefamilier har forelsket sig i Uhrhøj. Det skaber behov for flere daginstitutionspladser.

Samtidig ønsker flere i den tredje alder at blive i bydelen, men gerne i noget mindre, hvor fællesskabet kan få lov at blomstre.

Daginstitution og seniorbofællesskab i Hover
Derfor arbejdes der nu på at gøre plads til en daginstitution med op til 120 børn til en værdi af 45 mio. kr. og op til 50 nye attraktive almene boliger på mellem 65 og 90 kvadratmeter i form af et seniorbofællesskab.

Området til formålet har vi fundet i Hover, lige nord for Stjernevej og øst for Hovertoften.

Indledende fase
Vi er stadig i den indledende fase, og de endelige planer og udformninger er endnu ikke faldet helt på plads. Men på skitserne kan du se området samt forslag til, hvordan seniorbofællesskabet kan se ud.

Træer og buske fældes
I dag vokser der træer og buske i området. Det vil en del af dem fortsætte med, men vi kommer også til at fjerne nogle træer og buske i området, så det kan gøres klar til et nyt område, hvor vi både skaber plads til mennesker i alle livsfaser og til naturen.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/uhrhoej-goer-plads-til-ny-daginstitution-og-seniorbofaellesskab/
Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.