Nyheder fra Jelling

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Jelling og omegn

Job tilbydes:
AKT pædagog til Mariehønen og Jelling Børnegård
Brænder du for det pædagogisk felt og for udvikling, trivsel, læring og dannelse indenfor 0-6 års området, så har du lige nu muligheden for at blive en del en fantastisk arbejdsplads. Om jobbetHos os får du mulighed for at komme med på den spændende rejse vi lige nu er på, hvor vi er "sammen hver for sig" – Mariehønen og Jelling Børnegård.Som AKT pædagog hos os, får du 30-35 nye kollegaer, som alle brænder for, at vores arbejdsplads skal være et rart sted at være – dette for både børn, forældre og personale. Din primære opgave vil være AKT funktionen, og du vil bevæge dig i begge huse, og være en vigtig brik, i arbejdet med alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.Vi tilbyder to forskellige miljøer, og det har stor værdi for os, at vi står på noget fælles – men også fremhæver betydningen af, at der er plads til at være forskellige.Vores fælles værdigrundlag er: "Vi ønsker at skabe et sammenhængende børneliv, hvor glæde, omsorg, leg og fællesskab er vores bærende værdier."Vi arbejder med pædagogisk organisering af de daglige aktiviteter og rutiner, for at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi er særligt optaget af leg, udeliv, bevægelse og sprog. Pædagogisk praksis udspringer af vores fælles værdigrundlag, og af de processer vi har omkring implementeringen af vores fælles styrkede læreplan, handleplaner og evalueringskulturVi arbejder målrettet med udviklingen af lege- og læringsmiljøer. For begge institutioner gælder det, at vi vægter at tilbyde børnene nærværende, engagerede og anerkendende voksne. Det er vigtigt, at alle børn mødes med positive forventninger og med respekt for både den enkelte og for fællesskabet.Som personale vægter vi højt, at have en anerkendende, ressourcefokuseret og mentaliserende tilgang til både børn, forældre og hinanden. Vi tilbyder digEn super spændende stilling, for dig som brænder for at være blandt børn og kollegaer, og gå forrest i udvikling af den pædagogiske praksis, i et tæt samarbejde med ledelsen.En arbejdsplads med stort fokus på det relationelle – herunder både de små og større fællesskaber.En arbejdsplads, hvor medindflydelse, medinddragelse og medbestemmelse vægtes højt.En arbejdsplads med GRØN smiley fra arbejdstilsynet.En arbejdsplads hvor arbejdsglæde, trivsel og kerneopgaven er i fokus.En dynamisk, velfungerende og topengageret personalegruppe med samlet ca. 30-35 medarbejdere, som udviser høj grad af faglighed, ansvarlighed og engagement. En personalegruppe som har både kort og lang anciennitet, der sikrer stabilitet og genkendelighed og kontinuerligt fører vores stærke værdier videre, men som samtidig ser muligheder i forandringer og udfordringer, og som gerne prøver nye veje med udvikling til følge.En engageret forældrebestyrelse og en forældregruppe, der støtter op om institutionerne og deres arrangementer.En arbejdsplads, hvor det tætte forældresamarbejde vægtes højt, og hvor forældrene inddrages i børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.Mulighed for personlig og faglig udvikling.En arbejdsplads med legen og børneperspektivet i centrum.En skøn og dejlig børnegruppe.Et arbejdsfællesskab med stærke ressourcer, og gode muligheder for sparring.Vi forventer af dig:Du står inde for vores værdigrundlag, og vil arbejde engageret, loyalt og målrettet for at skabe det bedste mulige tilbud for "vores" børn.Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner – dette både i forhold til kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere.Du er nærværende, imødekommende og lægger særlig vægt på relationsarbejdet i børnehøjde.Du har interesse og ambitioner for børnenes trivsel og udvikling – både med fokus på det enkelte barn og på børnefællesskabet.Du ser og inddrager forældrene i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.Du har en anerkendende, ressourcefokuseret og metalliserende tilgang til børn, forældre og kollegaer.Du er tillidsvækkende i din fremtoning, og du har en samarbejdsform der bygger på åbenhed, synlighed, humor og dialog, dette både i kontakten med børn, forældre og kollegaer.Du ser feedback som et bidrag til pædagogisk udvikling. Du tør være nysgerrig på dine kollegaers praksis og giver og modtager gerne sparring.Du har et godt overblik, samt evnen til at arbejde positivt, målrettet og konstruktivt i forhold til forandringer.Du har blik for, og erfaring med, børn med særlige behov.Du kan bidrage til udviklingen af den pædagogiske praksis.Du kan lave observationer af enkelte børn og af børnegrupper og give tilbagemeldinger på det du har set, og komme med handlingsforslag.Du kan planlægge, strukturere og udføre små målrettede forløb med mindre børnegrupper.Du er optaget af leg og læring og i stand til at skabe inspirerende lege- og læringsmiljøer, samt at være en aktiv deltager i leg med børn. AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn. Om osMariehønen og Jelling Børnegård er to integrerede daginstitutioner beliggende i Jelling. De er organisatorisk sammenlagt, men er beliggende på hver sin adresse. Der afholdes fælles personalemøder, har en fælles forældrebestyrelse og et fælles MED-udvalg – men i det daglige er man som personale primært tilknyttet den ene institution. Det hænder dog, at vi hjælper hinanden eller besøger hinandens praksis. Begge institutioner er velfungerende institutioner, hvor der arbejdes i teams, og hvor samarbejdet i det hele taget er vægtet højt.Jelling Børnegård er en mindre daginstitution med pt. 57 børn i alderen 0-6 år. Institutionen er forholdsvis ny, og med god plads ude og inde samt nem adgang til skov og sø.Mariehønen har pt. 82 børn fordelt på vuggestue og børnehave. Mariehønen er beliggende centralt i Jelling by, med nem adgang til bl.a. Jelling højene.Vi søger en AKT med ansættelse d. 1. november eller snarest derefter, til en fast stillinger på 32 timer. Flere oplysningerVi glæder os til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være vores nye AKT pædagog.Du er meget velkommen til at kontakte institutionsleder Lene Berg Fallesen på mobil: 21 81 49 47 eller mail: lebfa@vejle.dk, såfremt du har spørgsmål til stillingen.Du kan læse mere om os på: Forside - Mariehønen og Jelling Børnegård (vejle.dk) AnsøgningsfristDer er ansøgningsfrist torsdag 20. oktober 2022. Vi afholder samtaler mandag 24. oktober 2022. Børne- og offentlig straffeattestVi indhenter børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7da92976)
Vejle Kommune
Indrykket 6. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Musikpædagog til Bredagerskolen
Musikpædagog til Bredagerskolen Om jobbetEr du vores nye musikpædagog – så har du muligheden for at blive en del af en fantastisk arbejdsplads.Vi søger en skolepædagog som kan dække følgende Musik på 4. årg., 5. årg., 6. årg., 7.årg. og 8. årg.Også gerne støttetimer (hvis muligt)Til vores mellemtrin søger vi en fantastisk skolepædagog som brænder for musikundervisning. Herudover vil skemaet også kunne indeholde støttetimer (hvis muligt).Vi søger en skolepædagog som kan være med til at starte dagene op med morgensang og som vil sætte sit præg på det musiske miljø på Bredagerskolen. Det vil være et ekstra plus, hvis du er god på et klaver. Bredagerskolen har en lang tradition for aktivt at dyrke musikken. Kunne du tænke dig at spille op til dans ved skolefesten eller skolens fællessamlinger – ja så er det også en mulighed.På Bredagerskolen sidestilles elevernes faglige udvikling med trivsel og dannelse. Som lærer er man derfor optaget af at skabe og udvikle gode relationer til og mellem eleverne.Eleverne udvikles gennem forskellige fællesskaber og det er de voksne på skolen, der skaber rammerne for det. Vi søger en skolepædagog, der er optaget af dette, og som kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Du vil indgå i et teamsamarbejde på mellemtrinnet, hvor alle bidrager og har fælles tilgang til eleverne. Børne- og læringssynetAlle børn og unge kan lære og gør det bedste, de kan.Vi tror på, at der er fællesskaber for alle børn og unge og at alle ønsker at deltage i fællesskaber. Relationen mellem de voksne og barnet er en afgørende forudsætning for at lykkes.Børn og unges lyst til at lære mere styrkes, når de voksne har forventninger og skaber undervisningsrum, som pirrer elevernes nysgerrighed og motivation.På Bredagerskolen er den voksne og teamet ansvarlige for den gode stemning og har positive forventninger til alle elever og fællesskabet.Du kan læse mere om skolens fællesskaber her Fællesskaber Bredagerskolen Vi forventer af dig at duhar stærke musiske kompetencer og gerne erfaring i at undervise i musik,sætter elevernes læring, trivsel og dannelse højt,møder eleverne, forældrene og dine kollegaer med et smil, venligt og med godt humør,er god til at skabe og udvikle relationer til og mellem eleverne,er god til at arbejde systematisk og til at følge op på aftaler,indgår i professionelt samarbejde med kollegaerne – hvor der er plads til at fejle og til at stille hinanden undringsspørgsmål ift. den pædagogiske praksis,indgår i et tæt og forpligtende teamsamarbejde, hvor man spiller hinanden gode, men også løser opgaver individuelt. Vi tilbyder digen arbejdsplads med godt humør,en ledelse som er tæt på og arbejder for at eleverne og personalet lykkes,en mentor,en attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer, som altid sætter kerneopgaven omkring elevernes læring og trivsel i centrum,en arbejdsplads med god forældreopbakning og tæt skolehjem samarbejde,en udviklende arbejdsplads, hvor åbenhed og dialog er en forudsætning og hvor det er ok at fejle,en velfungerende arbejdsplads med glade børn samt engagerede og ambitiøse medarbejdere og forældre. Hvis du tænker det er lige dig – ja så er det bare med at få søgt. Vi er klar til at tage super godt imod dig. Du får en arbejdsplads som er præget af godt humør og hvor den professionelle stolthed om kerneopgaven (elevens personlige, faglige og sociale udvikling) står lysende klar."If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow."? John Dewey Om osBredagerskolen er en af Vejle Kommunes store folkeskoler med ca. 600 elever. Skolen er to - tre –sporet på mellemtrinnet og ligger i Jelling lidt uden for Vejle – hvor historiske og musiske rødder er synlige - og hvor også UCL (lærer- og pædagoguddannelsen) er en del af lokalsamfundet. Skolen har UNESCO-status, arbejder med den internationale dimension, vægter naturfag, det praktisk/musiske og sundhed & trivsel.Vi har fokus på, at vores medarbejdere i videst muligt omfang bliver inddraget i skolens beslutningsprocesser for derved at øge forståelsen for de sammenhænge, værdier og politikker, der danner grundlag for beslutningerne.Skolens kerneopgave er at styrke elevernes trivsel og faglige udvikling. I det kommende skoleår understøttes det gennem særligt fokus på professionel relationskompetence. AnsættelsesvilkårLøn efter overenskomst og regler for lokal løndannelse. Der er tale om en fast stilling mellem 20 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2022. AnsøgningsfristVi skal have din ansøgning senest søndag den 23. oktober 2022. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 25. oktober 2022 fra kl. 13.30. Børne- og straffeattestVi indhenter altid børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse. Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f71c1836)
Vejle Kommune
Indrykket 4. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk