Nyheder fra Jelling

2 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Jelling og omegn

Job tilbydes:
Chef til OK Fonden Jelling Have – et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud
Vil du fortsætte udviklingen af et levende bo- og behandlingssted i en frisættende ramme, hvor selvbestemmelse og livskvalitet står forrest?Vores chef på OK Fonden Jelling Have går på velfortjent efterløn, og giver stafetten videre til en ny chef. En leder der kan fortsætte Jelling Haves gode udvikling til gavn for beboere og medarbejdere, med respekt for den kultur der er i dag og lyst til at udvikle derfra. OK Fonden Jelling Have et bo- og behandlingssted for voksne, der er udfordret af psykisk sygdomOK-Fonden Jelling Have er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Jelling Have har 40 års erfaring i at arbejde med voksne mennesker med forskellige livsudfordringer. Vi har opbygget en kultur, som tilpasser sig beboernes behov og ønsker, og som samtidig tilpasser sig samfundets udvikling.  Vi tilbyder beboerne en hverdag, der er struktureret, forudsigelig, og hvor beboerne har noget at stå op til. Der tilbydes behandling, socialt samvær, fritidsaktiviteter samt uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. OK-Fonden Jelling Have drives som et bo- og behandlingstilbud efter servicelovens paragraf 107 og paragraf 108, støtte i eget hjem efter paragraf 85 og STU.Læs meget mere om os her.Socialpsykiatrisk ledelsesprofilDu er en stærk ledelsesfaglig psykiatrisk profil, fagligt velfunderet, såvel somatisk som psykiatrisk. Du kender kompleksiteten og udfordringerne på psykiatriområdet, som sikrer vi lever op til lovgivning, kvalitetskrav og hele tiden udvikler os til at være et efterspurgt tilbud på det private marked.  Du leder med afsæt i dit kendskab til målgruppen, socialpsykiatrien, den specialiserede tværfaglige social- og sundhedsfaglige indsats i samarbejdet med regionspsykiatri og kriminalforsorg mv. Din tilgang er videbegærlig, nysgerrig og du er opsøgende på nyeste viden og behandlingstilgange ift. psykiatriske og kognitive problemstillinger. Du skal bidrage til kulturen, hvor vi sammen med beboerne leder efter muligheder, de små succeser og den nærmeste udviklingszone. Du skal støtte det rehabiliterende og habiliterende arbejde og skabe rum for medinddragelse, hvor beboeren er ressourceperson og ekspert i eget liv. Som chef på OK-Fonden Jelling Have skal du være ansigtet ud ad til, du skal være i tæt dialog med kommunerne om deres ønsker og behov, være forhandlingsparat og have økonomiske og politisk tæft.Vil du vide mere om jobbets rammer, opgaver, vilkår, og hvilke forventninger vi har til kompetencer og erfaringer, så læs jobrammen hér.Du lykkes som chef når:Når beboerne trives og kommer videre i livet.Når medarbejderne er aktive og deltagende i udviklingen af OK Fonden Jelling have som det bedste bo- og arbejdes sted, med et lavet fravær og en lav medarbejderomsætningNår der er en venteliste og en belægning på 100 %Når der er en god økonomi med overskud til at investere i udviklingNår OK-Fondens værdier, strategi og mål, kan ses og mærkes af alle.Når både ledergruppe og medarbejdere oplever egne kompetencer, er i spil, anerkendt og respekteretNår medarbejdere trives og udvikler sig både fagligt og personligt.Et hus med høj faglighedSom chef på OK Fonden Jelling Have møder du et bo- og behandlingstilbud med 4 afdelinger, 46 beboere og ca. 80 medarbejdere. En sund økonomi og dygtig ledelse er fundamentet for den gode udvikling, drift og opgavevaretagelse. Ledelsen består af dig og 2 afdelingsledere. Vores fire forskellige afdelinger henvender sig til forskellige målgrupper. Blandt andet til mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD, debuterende skizofreni, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger. Mange beboere har dobbeltdiagnoser. Vi har et solidt forankret tværfagligt samarbejde mellem Jelling Haves medarbejdere, vores fælles udgangspunkt er systemisk teori og metode, misbrugsforbyggende behandling, rehabilitering og den recovery-orienterede indsats.  Vi samarbejder på tværs af OK-Fonden’ s øvrige socialpsykiatriske institutioner, vi har vores egen uddannelsesafdeling, der udbyder organisationskonsultation, kurser, uddannelse, supervision og terapi. Her tilrettelægges blandt andet uddannelse i systemisk basisuddannelse, NAU – Neuroaffektiv Udviklingsforståelse, misbrug og dobbeltdiagnoser, mindfulness-baseret stressreduktion, NADA øreakupunktur, TFT – tankefeltsterapi og  intern lederuddannelse.OK-Fondens frisættende ledelsesrumSom chef på Jelling Have skal du facilitere udviklingen af ledergruppen og sikre kapacitet, kompetencer, trivsel og relationer i organisationen. Du skal være en opsøgende og lyttende sparringspartner for din ledergruppe, som kan delegere ansvar og evaluere på de strategiske målsætningers fremskridt og udvikling. Du bliver en del af et ambitiøst og dynamisk ledelsesfælleskab med de øvrige chefer i OK-Fonden, på tværs af psykiatri, plejehjem og hospice. Desuden indgår du i ledelsesfællesskabet i OK-Fondens psykiatri-chefgruppe. OK-Fondens chefforum (alle 26 chefer i organisationen) definerer, sammen med bestyrelsen, organisationens værdigrundlag og strategi. Her bidrages til, at vi som leverandør hele tiden leverer det bedste produkt og samtidig fastholder og udvikler vores tydelige OK-profil.  Du refererer til direktøren for OK-Fondens psykiatri, som er ansvarlig for drift og udvikling af OK-Fondens 12 psykiatriske enheder. Vi tror på dig!Som chef i OK-Fonden tror vi på dig og din dømmekraft. Du får spillerum, tillid, forstyrrelser fra direktører, kolleger og beboere – og her skal du finde din vej, modigt og ydmygt. Vi har en forventning om en ærlig og direkte dialog. Ikke bare glansbilleder, men også fortællingerne om, hvor det er svært, og hvor vi skal stå sammen om at løse udfordringer og dilemmaer. Som støtte og support står OK-Huset altid klar med råd, sparring og praktisk hjælp i forhold til økonomi, løn, IT, kommunikation og HR.Formelle kvalifikationerRelevant uddannelse/baggrund – f.eks. pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver.Ledelseserfaring, både praktisk og teoretisk – lederuddannelse på diplom- eller masterniveau.Erfaring fra psykiatri- og misbrugsområdet.Ansøgningsproces:Ansøgningsfristen er d. 17. februar.Du vil få besked om invitation til samtale d. 18. februar.  1. samtale: 23. februar.  2. samtale: 25. februar.Du skal være indstillet på, at der foretages en profilanalyse mellem 1. og 2. samtale.Kan du se dig i jobbet, så send en kort motiveret ansøgning og et fyldestgørende CV.Yderligere informationSkulle der være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte psykiatridirektør Lone Lundsgaard, 20 41 90 78 eller på lol@ok-fonden.dk Løn- og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Tiltrædelse: 1. april 2022    Om osVi er et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare med 47 beboere og 70 ansatte.Vi har tre afdelinger, der henvender sig til forskellige målgrupper: Jelling Have, Jellinggård og Kollegiet.Vi arbejder overordnet ud fra Recovery-orienteret rehabilitering, hvor vi anerkender, at vi alle er forskellige, og hvor vi tager udgangspunkt i den unges ønsker, behov, livshistorie og livsopfattelse. Vores mission er at opretholde håb og drømme og støtte den enkelte i at skabe en fremtid ud fra egne præmisser.Vi kan tilbyde behandling, socialt samvær, fritidsaktiviteter samt STU-uddannelse. STU står for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, hvilket er et treårigt tilbud til dem, der ikke har mulighed for at gennemføre anden uddannelse, fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år.På Jelling Have har vi vores eget storkøkken, hvor al maden tilberedes. Hver uge laves madplan, som indeholder sund, nærende og varieret kost og gerne med opfyldte ønsker fra beboerne.Vi tror på, at beboerne kan komme sig helt eller delvist. Det er afgørende, at vores samarbejde med beboerne tager afsæt i deres drømme og ønsker for deres liv. Vi vil gøre den enkelte beboer så selvhjulpet som muligt og styrke vedkommendes ansvar i eget liv. Source: Ofir advertiser Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a45f6f64)
OK-Fonden - Jelling Have
Indrykket 27. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk