Nyheder fra Jelling

3 °
Mange skyer

Seneste annoncer fra Jelling og omegn

Job tilbydes:
Sygeplejerske til fast aftenvagt på Højagercentret i Jelling – Opnorm
På Højagercenteret ønsker vi at leve op til vores målsætning om ’at livet som beboer skal være værd at leve’. Nu viser vores erfaring, at beboerne har et øget behov for pleje, omsorg og behandling i aftentimerne. Da vi samtidig ønsker et højt fagligt niveau og et godt arbejdsmiljø, har vi valgt at opnormere og opkvalificere aftenvagten.Er du uddannet sygeplejerske, og brænder du for et meningsgivende job med fokus på kvalitet, faglig udvikling, omsorg, pleje og behandling? Så har vi en attraktiv stilling ledig til dig! Om jobbetVi søger en ny kollega til en fast stilling i aftenvagt. Stillingen er på 30 timer pr. uge med mulighed for flere timer, efter ønske. Der arbejdes i et 5/2 rul med vagter hver 2. weekend.  Vi ønsker stillingen besat fra den 01.01.23 eller snarest derefter. Uddannelse som sygeplejerske er en forudsætning for arbejdet.På Højagercenteret medinddrager vi beboerne så meget som muligt i de daglige aktiviteter og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Det er vigtigt at vores nye kollega har lyst og evnen til at arbejde tværfagligt og kan koordinerer, har overblik og gerne en bred erfaring.Som sygeplejerske i aftenvagt vil du have en overordnet og koordinerende rolle, som ansvarlig i aftenvagten. Det forventes, at du er villig til at varetage opgaver på tværs i huset, fordi vi vægter det gode samarbejde højt. Det betyder, at vi hjælper hinanden med opgaverne. Derfor er dine evner til samarbejde på tværs, fleksibilitet og stabilitet helt afgørende for beboere og kollegaers trivsel. Vi sikrer, at du får en grundig introduktion, tilpasset dine erfaringer.Dine arbejdsopgaverat have overblik over beboernes helbredstilstandansvarlig for besvarelse af Med.com korrespondancer og at tage handling herpåat du følger op på dagvagtens arbejde og er bindeled til nattevagtenat varetage akutte opgaverat have særligt fokus på de beboere, der er på midlertidig opholder ansvarlig for beboere der har brug for terminalplejeat du forstår at prioritere beboere med forværringer i helbredstilstandenat du medvirker til pleje og personlig hjælp samt praktiske opgavermed din faglighed er du ansvarlig for oplæring og introduktion af nye medarbejderefaglig dokumentationDin faglighedVi ønsker en dygtig sygeplejerske med bred viden og gode kompetencer. Det gør vi, fordi vores beboere i højere grad har behov for indsatser under sundhedsloven, dvs. de har et øget behov for pleje og behandling.Vi har den holdning at viden og kunnen går en positiv forskel, derfor er det vigtigt, at du medvirker til at dele din faglige viden og målrettet arbejder med undervisning og uddannelse af personalet, herunder bidrager til det målrettede arbejde med kompetenceskemaer.Vi vægter den gode dialog, hvor kontakt til pårørende samt kollegial sparring er en  forudsætning.Det gode arbejdsmiljøDin kommende nye arbejdsplads, Højagercenteret, er en rigtig god arbejdsplads, hvor vi er en sammensætning af: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, samt terapeuter og service personale, som alle vil det gode samarbejde i hverdagen. Uanset faglighed, så arbejder vi alle målrettet med "At livet som beboer, skal være værd at leve". Vi ønsker at skabe rammer for det gode liv.Vi har god faglig sparring med kolleger, sygeplejerskerne og lægerne. Ledelsen vægter medinddragelse og ønsker at give en følelses af, at blive lyttet til.Det er helt afgørende for os, at vi trives på arbejdet og med opgaverne vi løser. Derfor har vi i arbejdsmiljø gruppen med medinddragelse af kollegaer udarbejdet klare retningslinjer for prioritering af arbejdsopgaver. Hvis aftenen ikke er helt som forventet. Vi hjælper hinanden på tværs og sikre via koordinering, at opgaver fordeles ligeligt. Vores forventningerVi har brug for kollegaer, som har empati, er stabile og fleksible og tydeligt viser disse egenskaber. Du skal ikke være bange for at være ny her, vi arbejder målrettet for at tage godt imod nye kollegaer. Plejecenter ledes ud fra værdier om omsorg, nærvær, tillid og dialog, og vi gør os umage for at leve op til de værdier. Vi forventer at nye kollegaer forstår at arbejde ud fra samme værdier og er loyale.Vi ønsker os kollegaer, som vægter kvalitet og faglighed i arbejdet, som har ambitioner og ønsker at gøre en forskel. Kollegaer, som bidrager aktivt og spreder smil, engagement og optimisme. Om osHøjagercenteret ligger i Jelling. Plejecenteret består af 48 lejligheder, hvoraf 3 er midlertidige boliger fordelt på 4 enheder. Foruden dette er der et seniorhus og et aktivitetshus med fælles faciliteter. Vi arbejder ud fra principperne for leve-/bomiljøet, hvor dagligdags opgaver indgår som en del af hverdagens aktiviteter samt efter værdierne i Eden Konceptet hvor hjemlighed og medinddragelse er centrale værdier.Beboerne er meget forskellige og stiller meget forskellige krav til vores viden og faglighed. Dagligdagen er derfor udfordrende og afvekslende. AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og lokal løn. Flere oplysningerØnsker du at vide mere, kan du kontakte ass. centerleder Mette Munkholm mebvm@vejle.dk eller centerleder Ida Fjendsbo Kornerup idfko@vejle.dk – vi ringer gerne tilbage.Du kan læse mere om os på https://hoejagercentret.vejle.dk/ AnsøgningsfristVi skal have din ansøgning senest den 19. december 2022. Vi kalder løbende ind til samtaler. StraffeattestVi indhenter offentlig straffeattest med samtykke ved ansættelse i Senior.Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e236de6b)
Vejle Kommune
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Studievejleder
Studievejledningen i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en enhed under Studieservice med studiechefen som øverste chef. Studievejledningen er normeret til 13 årsværk. Aktuelt søger vi en studievejleder til at dække studievejledningen i Jelling (Lærer- og Pædagoguddannelsen) samt en lille del af studievejledningen på pædagoguddannelsen i Odense. I Jelling er der én studievejlederstilling, men studievejlederen her arbejder tæt sammen med de øvrige studievejledere og specielt studievejlederne i Odense på Lærer- og Pædagoguddannelsen. Studievejlederne indgår i tætte og formelle samarbejdsrelationer bl.a. samarbejdsmøder med de uddannelser, hvor de er ansvarlige for vejledningen. Studievejlederne har desuden et tæt samarbejde med andre teams i Studieservice så som SPS og SU teamet, medarbejdere i Studieadministrationerne, jurateamet og optagelsesteamet. Primære opgaver i studievejledningen - gennemførelsesvejledning Uddannelsesspecifik studievejledning for studerende på Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling og Odense (Pædagoguddannelsen) vedr. omlægning af studieforløb, overflytning, barsel, orlov, sygdomme - herunder udformning af studieplaner og opfyldelse af notatpligten. Vejledning i forhold til generelle studieproblematikker for alle UCL’s studerende f.eks. studietvivl, planlægning af studieliv, (mis)trivsel, motivationsudfordringer mv. Udviklingsarbejde i forhold til digitalisering af vejledning, kvalificering af nuværende aktiviteter og udvikling af nye initiativer, der kan sikre en kvalificeret og ensartet vejledning til studerende i UCL. Vi søger en studievejleder, der har dokumenteret erfaring med studievejledning relevant vejlederuddannelse har erfaring med forskellige vejledningsformer og metoder interesser sig for og har erfaring med tværfagligt samarbejde bidrager til et positivt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere selvstændigt kan tilrettelægge og udvikle egne vejledningsopgaver i en kontekst, der er kompleks og uforudsigelig indgår i og bidrager til udviklingsopgaver, der er knyttet til studievejledningspraksis bidrager til at udføre og udvikle de administrative opgaver tager ansvar i forhold til vejledningens etiske, juridiske og økonomiske rammer reflekterer over egen faglighed vil deltage i kontinuerlig kompetenceudvikling - og selv tage initiativ hertil har et ønske om konstruktivt at bidrage til udvikling af enhedens kompetencer og opgaver Vi tilbyder Et selvstændigt job i en professionel og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution, hvor du får et spændende og udfordrende job som studievejleder med engagerede og motiverede kolleger og ledere. Der er faglige udviklingsmuligheder og vekslende arbejdsopgaver. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer pr. uge og med start den 1. februar 2023 men gerne hurtigst muligt. Ansættelsen sker mellem Finansministeriet og OAO - Offentligt Ansattes Organisationer samt efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer. Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, kan der ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale. Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn. Dit primære ansættelsessted vil være på Stationsvej 4 i Jelling og med 2-4 dage i Odense om måneden. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Alice Petersen på 3057 0974 eller studievejleder Maja Damkier på 5126 7058 samt studievejleder Lenda Ballum på 5121 9979. Ansøgning Send din ansøgning og relevante bilag senest den 14. december 2022 via www.ucl.dk/job. Vi forventer at gennemføre samtaler den 19. december 2022 samt evt. 2. samtale den 21. december 2022.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Indrykket 28. november på JobNet
Job tilbydes:
En lærere og to pædagoger til den Interne Skole på Fårupgård
På baggrund af yderligere opgaver med undervisning af eksterne elever, søger vi at udvide vores undervisningsstab med 1 lærer og 2 pædagoger. Vi leder efter dig, der er fagligt stærk og samtidig har interesse for specialpædagogik Om jobbet i skolenFårupgårds Interne Skole er en fagfaglig overbygningsskole med elever fra 7.-10. klasse. Vi arbejder målrettet på, at alle elever får en hel eller delvis afgangsprøve. Vi underviser i fuld fagrække i en relations-baseret ramme i små grupper af 2-10 elever. Vores arbejde bygger på en kognitiv tilgang til de unge med høj grad af anerkendelse og mentalisering, hvor såvel krav som feedback er tydeligt konkretiseret for den enkelte elev. Undervisningsopgaven kræver kompetent personale, lærere og pædagoger, som forstår at samarbejde om at skabe struktur og genkendelighed i undervisningsopgaven. Der er altid en mindst en lærer og en pædagog tilstede i undervisningen af en gruppe. Som person skal du kunne stå fast over tid, sætte en tydelig ramme og holde den, være målrettet og nærværende trods afvisninger.Den ledige stilling er en undervisningsopgave, hvor hovedparten af undervisningen er placeret eksternt for en særlig gruppe elever. Du vil skulle samarbejde med både en lærer og en pædagog om opgaven, hvor progression og handleplaner for den enkelte unge har et særligt fokus.Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter Til lærerstillingen forventer vi af digAt du er mentalt robust og trives med omskiftelighed og er fleksibelAt du er læreruddannetAt du har interesse i at arbejde med børn og unge med svære og gennemgribende socio-emotionelle vanskelighederAt du kan undervise i matematik, dansk eller engelskAt du har en specialpædagogisk viden eller interesse herforAt du kan arbejde med mål og handleplanerAt du er indstillet på et tæt samarbejde med det pædagogiske personale omkring den ungeAt du kan arbejde struktureret, grænsesættende og omsorgsfuldtAt du har et solidt fagligt fundament og kan planlægge en meget struktureret undervisningAt du vil deltage og bidrage til faglig udvikling og sparringAt du har mod på at tage udfordringen op med FP9 og FP10Det vil være en stor fordelAt du har særlige kompetencer i form af testning og arbejde omkring specifikke faglige vanskeligheder vil være en stor fordel, fx læsevejleder eller matematikvejlederAt du har erfaring med handleplansarbejdeAt du har kørekort til personbil Til pædagogstillingen forventer vi af digAt du er pædagoguddannetAt du har interesse i at arbejde med børn og unge med svære og gennemgribende socio-emotionelle vanskelighederAt du har en specialpædagogisk viden eller interesse herforAt du er indstillet på et tæt samarbejde med lærere og pædagoger omkring skoleopgavenAt du er mentalt robustAt du kan arbejde struktureret, grænsesættende og omsorgsfuldtAt du har gode skriftlige kompetencer, og ser skriftlighed som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.At du vil deltage og bidrage til faglig udviklingDet vil være en stor fordelAt du har erfaring i arbejdet med målgruppenAt du har erfaring fra en skolekontekstAt du har kørekort til personbil Vi tilbyder digEn stilling i et spændende miljø, der til stadighed er under forandring og udviklingEn undervisningsopgave som her og nu er placeret eksterntArbejdsglæde i form af gode kolleger og fokus på personlig og faglig udviklingKompetence og medbestemmelse, som matcher dit faglige niveauEn synlig ledelseLøbende supervision - dels som sagssupervision fra TCBU. AnsættelsesvilkårArbejdstid: 37 t/u skævt placeret i forhold til skoleårets placering med ca. 40 timers arbejdsuge 42 uger om året.Løn efter gældende overenskomst med SL og principperne fra NY LØN Om osFårupgård Ungecenter er en højt specialiseret døgninstitution og skole for børn og unge i alderen 12-23 år med forskellige vanskeligheder af adfærdsmæssig, social og psykiatrisk karakter. Vores fysiske rammer i skolen er placeret dels som frie bygninger på en gammel herregård i Jelling, hvor institutionen har til huse. Dels i eksterne lokaler i Jelling by og desuden har vi undervisningsopgaver eksternt i forbindelse med, at vi løser afklarende og specialiserede undervisningsopgaver som en del af kommunens specialiserede skoletilbud.Som medarbejder bliver du en del af et stort og faglig kompetent fællesskab med dedikerede medarbejdere og ledere. Vi arbejder grundlæggende ud fra en mangfoldig forståelse af relationer og systemisk teori, hvor en metaliserende tilgang er bærende i arbejdet med den enkelte elev. Vi oplever, at målrettede indsatser på specifikke områder kan skabe målbare og synlige resultater, og anvender derfor i vid udstrækning kognitive miljø- og adfærdsterapeutiske metoder som praktiske redskaber ind i undervisningen. For at ruste dig bedst mulig til at bidrage til opgaveløsningen på niveau med de øvrige medarbejdere, vil du blive tilknyttet en mentor, som vil støtte og guide dig gennem et grundigt introforløb. Flere oplysningerYderligere oplysninger kan fået ved at kontakte afdelingsleder af Intern Skole Ulrikke Arens ulbar@vejle.dk el. telefon 76 81 35 05 / 24 92 55 18Du kan læse mere om os på www.faarupgaard.vejle.dk Ansøgningsfrist11. december 2022Samtaler forventes afholdt: 1. samtale14. december 2022 og 2. samtale 20. december 2022 ProfilanalyseVi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen. BørneattestVi indhenter børne- og offentlig straffeattest.Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4f5c96b8)
Vejle Kommune
Indrykket 25. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk