Nyheder fra Jelling

1 °
Tåget

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Jelling og omegn

Job tilbydes:
Omsorgsmedarbejdere til det nyoprettede Center Sandvad
Røde Kors asylafdeling søger omsorgsmedarbejdere til et tværfagligt team på det nyoprettede Center Sandvad. Center Sandvad er et døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Målgruppen er voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold med en adfærd, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. Denne adfærd kan være forårsaget af fx misbrugsproblematikker, traumer eller psykisk sygdom. De fleste har som følge af deres lidelser varige funktionsnedsættelser og stort behov for støtte og vejledning i hverdagen. Centret yder en kvalificeret og tværfaglig indsats, hvor den pædagogiske opgave er at introducere beboerne til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme. Det er formålet med indsatsen at fastholde og styrke beboernes ressourcer, så de trives og mestrer hverdagen, og for nogle, at de bliver selvhjulpne og med tiden kan fungere på et ordinært indkvarteringssted for voksne. Der arbejdes med vedvarende relationsarbejde, træning i almindelig daglig levevis, social færdighedstræning og meningsfulde aktiviteter sammen med konkret basal omsorg i form af for eksempel hjælp til hygiejne, tøjvask og øvrige daglige gøremål. Som naturligt led i arbejdet med målgruppen arbejdes der med risikovurderinger, handleplaner og indsatser, der på individniveau sikrer bedst muligt samarbejde med den enkelte beboer og bidrager til et stressreducerende og trygt bomiljø. Som omsorgsmedarbejder er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til beboerne. De skal mødes med et højt fagligt niveau, mens der samtidigt udvises omsorg og anerkendelse, og centret skal være et rart at være. Som omsorgsmedarbejder på Center Sandvad skal du være i besiddelse af relationelle kompetencer til at kunne samarbejde med den enkelte beboer, og du skal samtidigt være i stand til at vurdere beboerens behov, forudsætninger og ressourcer. Arbejdet kræver stor tålmodighed og bevidsthed om eget kropssprog, så der kan arbejdes for at konfliktnedtrappe og sikre en rolig atmosfære. Metoderne i arbejdet følger de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud. Som omsorgsmedarbejder skal man være indstillet på skiftende arbejdstider samt arbejde i weekender og på helligdage. Center Sandvad forventes at have 80 % belægning inden udgangen af 2021. Du kan læse mere og Røde Kors asylafdeling og vores centre her. Arbejdsopgaver: Indgå i centerets tværfaglige arbejde Kontaktperson for særligt sårbare beboere Støtte beboere i almindelige daglige gøremål – herunder egenomsorg Planlægge og gennemføre meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne Indgå i relationsarbejde med bevidsthed om egen position Reflektere og sparre omkring egen pædagogiske praksis Medansvarlig for det sociale miljøarbejde på centret Sikre kontinuitet i det pædagogiske arbejde Dokumentation Indgå i faglige diskussioner Realisere handleplaner i samarbejde med beboere Bidrage til opstarten og videreudviklingen af Center Sandvad. Kvalifikationer: Følgende er ikke en absolut tjekliste, hvor vi forventer, at du kan svare bekræftende til det hele. Men jo flere af nedenstående beskrivelser, der passer på dig, jo bedre vil vi kunne se dig som kvalificeret til opgaven. Du har en socialfaglig uddannelse som pædagog eller lignende Du har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med målgruppen Du er rolig og har gennem din veludviklede empati evnen til at håndtere udadreagerende adfærd og uforudsigelige hændelser Du har erfaringer med konflikthåndtering og krisearbejde Du har erfaring med at arbejde med risikovurderinger Du er i stand til at arbejde struktureret og pædagogisk målrettet Du kan arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde Du har måske erfaring med interkulturelt arbejde med mennesker i udsatte positioner Du besidder handlekraft og initiativ, og du kan se muligheder i det uventede Du er god til at udtrykke dig og har interesse for faglig dokumentation Du kan kommunikere flydende på dansk og taler også gerne et rimeligt engelsk Du taler måske andre sprog, som kan være relevante for målgruppen Du har IT-erfaring på brugerniveau Du er i stand til at reflektere over egen praksis, og du vil gerne modtage supervision Du vil gerne bidrage til opbygning og videreudvikling af Center Sandvad. Vi tilbyder: Meningsfuldt og spændende arbejde i en politisk styret organisation med et humanitært værdigrundlag Mulighed for at arbejde i et komplekst og specialiseret og tværfagligt nyt tilbud En spændende hverdag, hvor nærvær og medmenneskelighed er kerneværdier Et udviklende arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling er højt prioriteret Deltagelse i videreudviklingen af faglige metoder og tilgange Introforløb samt relevante kurser Løbende supervision Gode muligheder for personlig og faglig udvikling Kompetente, motiverede og engagerede kolleger. Praktiske oplysninger Løn- og ansættelsesvilkår: Sker efter overenskomst med HK/SL (Staten) Arbejdstid: 37 timer ugentligt. Arbejdstid vil primært ligge i tidsrummet kl. 08.00-23.30 alle ugens dage. Ved ansøgning må du gerne angive, hvis du har foretrukne arbejdstider. Kørekort: Der kan være kørsel forbundet med opgaveløsningen, hvorfor kørekort kræves Tiltrædelse: Hurtigst muligt og senest 01.02.2022 Arbejdssted: Vongevej 46, 7300 Jelling Straffeattest: Vi skal gøre opmærksom på, at du ved tilbud om ansættelse vil blive bedt om at fremvise en privat straffeattest. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Opstartsleder Mads Bentzen på T: 22 51 24 89 på hverdage. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest 19.12.2021 Stillingen kan kun søges via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på linket ”Søg jobbet”. Ved tekniske udfordringer kontakt support@hr-manager.dk Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt løbende.
Dansk Røde Kors (Center Jelling)
Indrykket 3. december på JobNet
Job tilbydes:
Pædagoger søges til Fårupgård Ungecenter, afdelingerne Godset, Møllen og Horisonten
Vi søger engagerede og behandlingsorienterede døgnpædagoger. Om osFårupgård Ungecenter er en højt specialiseret døgninstitution for børn og unge i alderen 12-23 år, med forskellige vanskeligheder af adfærdsmæssig, social og psykiatrisk karakter. Vores fysiske rammer er en gammel herregård beliggende i fantastiske, naturskønne omgivelser ved Fårup Sø i Jelling, samt en afdeling i Brejning og en stor villa i Vejle. Fårupgård består af 5 døgnafdelinger tilpasset forskellige målgrupper, samt en intern skole.Som medarbejder bliver du en del af et stort og fagligt kompetent fællesskab med dedikerede medarbejdere og ledere. Vi arbejder grundlæggende ud fra en mangfoldig forståelse af relationer og systemisk teori. Vi oplever at målrettede indsatser på specifikke områder, kan skabe målbare og synlige resultater, og anvender derfor i vid udstrækning kognitive miljø- og adfærdsterapeutiske metoder som praktiske redskaber.På Fårupgård Ungecenter er det vigtigt for os, at alle medarbejdere er godt rustet til opgaven, derfor får du som nyansat medarbejder tilknyttet en mentor, som vil støtte og guide dig gennem et grundigt introforløb. Om jobbetVi søger pædagoger, der er faglig velfunderede, ansvarsbevidste og engagerede fra 1. marts 2022 til tre af vores adfærdsafdelinger.Godset og Møllen er beliggende på Fårupgård i Jelling og Horisonten er beliggende i Uhrhøj i Vejle. Afdelingerne er hver normeret til 7 unge i alderen 12-18 år. Målgruppen i afdelingerne er drenge og piger, som er særligt udfordret i livet på grund af deres adfærd, f.eks. kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd. Målgruppen er oftest belastet yderligere med forskellige psykiske diagnoser, herunder begyndende personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelse, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder.På afdelingerne arbejder vi med individuel behandling, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte unge og dennes udfordringer, så den unge får ro og plads til at arbejde med egne behov i en veldefineret struktur med høj grad af tydelighed omkring regler og rammer. Vi er tydelige og forudsigelige voksne, der sikrer en tryg hverdag med de bedste muligheder for udvikling. Vi arbejder målrettet med at inddrage den unge i eget liv, i det omfang den unge formår.Målet med vores socialpædagogiske behandlingsarbejde er at motivere den enkelte unge til at skabe forandring i sit eget liv, hvor den enkelte unges trivsel, udvikling og behandling er i fokus. I vores behandling er systemisk, kognitiv og mentaliseringsbaseret, og vi benytter bl.a. værktøjer som NADA og KAT-kassen og mentaliseringsguiden. Det vil være en fordel, hvis du har uddannelse eller erfaring med de forskellige værktøjer.Som medarbejder på Fårupgård Ungecenter forventes det, at du kan bevare roen i konfliktfyldte situationer og agere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med Voksenansvarsloven, når de unge udviser uhensigtsmæssig adfærd, er aggressive eller truende. Du skal kunne arbejde selvstændigt, tage ansvar for de unge og afdelingen, samt kunne omstille dig i en travl og uforudsigelig hverdag. Derudover stilles der krav til, at du kan omsætte din daglige praksis til skriftlighed.Du skal indgå i et større tværfagligt samarbejde med bl.a. socialrådgiver, psykologer og intern skole. Vi vægter høj faglighed, samarbejde og god trivsel.Du kan orientere dig yderligere omkring de forskellige afdelinger på vores hjemmeside www.faarupgaard.vejle.dk.Tiltrædelse den 1. marts 2022 eller før hvis muligt. Vi forventer, at du:Er uddannet pædagog, eller har anden relevant uddannelse eller videreuddannelseKan arbejde adfærdsorienteret ud fra en kognitiv referencerammeKan bevare overblikket og arbejde målrettet hele vejen rundt om den unge og familienAt du kan være igangsættende, men i høj grad også at kunne få fulgt op og afsluttetKan formulere dig mundtligt, såvel som skriftligtEr motiveret for og kan modtage intern/ekstern supervision og undervisningEr rummelig og fleksibel, samt loyal ud fra fælles målsætningerKan arbejde struktureret, grænsesættende og omsorgsfuldtKan stå fast på strukturen og modstå presEr indstillet på skiftende arbejdstider, herunder døgn, hver anden weekend, helligdage og kolonierHar kørekort til bil Vi tilbyder:En spændende arbejdsplads i konstant udviklingKontinuerlig supervision og interne undervisningsforløbArbejdsglæde i form af gode kollegerKompetence og medbestemmelse, som matcher dit faglige niveauEn synlig ledelse med fokus på din personlige og faglige udvikling AnsættelsesvilkårArbejdstid: 37 timerAnsættelsesfrist: 1. marts 2022 eller før hvis muligtSamtaler forventes afholdt den 17. januar 2022. Hvis man går videre, benytter vi os af personprofilanalyse samt en 2. samtale som afholdes den 24. januar 2022Løn: efter gældende overenskomst og principperne fra NY LØN. Flere oplysningerYderligere oplysninger kan fået ved at kontakte følgende:Afdelingsleder på Godset; Søren Christensen: scstn@vejle.dk eller mobil 21 81 86 54Afdelingsleder på Møllen Johnny Godskesen: jokgo@vejle.dk eller mobil 29 61 89 07Afdelingsleder på Horisonten Michael Bjerg: micrg@vejle.dk eller mobil 20 23 38 79Forstander Hans Christian Norlyk: hacno@vejle.dk eller mobil 29 17 97 53Du kan læse mere om os på www.faarupgaard.vejle.dk Ansøgningsfrist9. januar 2022. ProfilanalyseVi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen.Børneattest Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest.Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a0aa7979)
Vejle Kommune
Indrykket 7. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk