Bredagerskolen modtager donation fra Jelling Musikfestival

Foto: Vejle Kommune. Gustav, Pia og Storm ved siden af Bredagerskolens varetegn - støvlen.
dato

Hvert år uddeler Forening bag Jelling Musikfestival festivalens overskud til almennyttige og sociale indsatser og andre initiativer. I år tilfalder en del af overskuddet Bredagerskolen i Jelling.

Bredagerskolen har i de seneste år oplevet øget mistrivsel blandt eleverne i udskolingen (7.-9. klasse). Derfor ønsker skolen at etablere et undervisningsprojekt i ”ungdomslivsmestring”. Og det projekt bliver altså nu støttet med penge fra Jelling Musikfestival.

- Jeg synes, det er mega fedt, at vi skal i gang med det. Det er et godt og vigtigt projekt, fordi det netop har fokus på trivsel. Jeg tror, at det vil gøre en stor forskel for fællesskabet, siger Storm Jørgensen, elev på 7. årgang.

Kunst bliver hovedingrediensen i projektet

Projektet, der etableres i samarbejde med SSP Vejle, startes op i foråret 2024 og kører over de følgende tre år, hvor der årligt evalueres med involverede lærer, elever og forældre for at skabe læring til såvel egen anvendelse som deling med øvrige skoler i DK.

Formålet er at understøtte elevernes udvikling fra børn til unge, deres selvværd og fællesskabsforståelse. Men derudover ved elever og lærere faktisk ikke helt, hvad forløbet indebærer. Det skal de først i gang med at finde ud af nu.

- Det er jo eleverne, der skal stå for det, og derfor tager vi snart en brainstorming med elevrådet om det her. Hvad tænker de om det hele? Det hele kunne jo munde ud i noget streetart eller noget nyt kunst ude foran skolen sammen med støvlen, som skolen er så kendt for, siger Pia Christiansen, lærer på 7. årgang.

Men selvom det ikke er besluttet præcist, hvad det hele skal munde ud i, har eleverne allerede nogle gode idéer til det.

- Det kunne faktisk være fedt med noget street-art. Både udenfor men lige så meget inde på skolen. Vi kunne lave noget kunst, der kunne ”erstatte” de kedelige hvide og grå vægge. Det ville også gøre det lidt mere spændende at være her, siger Gustav Nielsen, elev på 7. årgang.

Begge elever støtter også op om forslaget om at lave noget, der kan stå ude foran skolen, så de medvirkende elever altid kan se på noget, der har bundet dem sammen.

Pia Christiansen siger, at planen er, at de allerede går i gang med 7. årgang i foråret, før projektet for alvor udbredes til hele udskolingen i det nye skoleår.

FAKTA OM JELLING MUSIKFESTIVAL

Jelling Musikfestival er en non-profit-festival, der hvert år siden begyndelsen i 1989 har uddelt hele overskuddet til almennyttige og velgørende formål. Over årene er mere end 50 mio. kr. blevet uddelt – udelukkende takket være engagementet fra festivalens frivillige og gæster.

Samlet set deltager omkring 38.000 gæster, når Jelling Musikfestival løber af stablen i slutningen af maj. I år falder festivalen fra 23.-26. maj.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/bredagerskolen-modtager-donation-fra-jelling-musikfestival/
Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.